03 Jan 2007
Image Hosted by iyiyiz.com Resim Upload Servisi


Nereden geldik ? nereye gideceğiz ?
Yaratılış sebebimiz, bu dünaya gönderiliş sebebimiz nedir ?
Bunları çok iyi düşünelim.
Rabbimiz tarafından yoktan yaratıldık, ve tekrar ona döneceğiz.
Sadece ALLAH a kulluk ve ibadet etmek için yaratıldık. Bu dünyaya Yaratıcımız tarafından imtihan için gönderildik.
ZARİYAT 56
Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
MÜLK 67/2
"O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır".
Bunun içindir ki ALLAH a hiç birşeyi ortak koşmayalım, ona ulaşmak için aracı koymayalım. Sadece ve sadece ondan yardım isteyelim. Muskalardan, türbelerden, evliyalardan, şıklardan (şeyhlerden) ve kendini çeşitli dergah, cemaat ve grupların liderleri olarak gösteren kimselerden değil. ALLAH tan birşey istemek içinde belli yaratılmışlara, belli mekanlara ve belli zamanlara gerek yoktur. Bütün yaratılmışlar, mekanlar ve bütün zamanlar ALLAH ındır.
yaratılmıştan değil Yaradan'dan yardım isteyelim.
Unutmayalım ki ALLAH a ulaşmak için yine ALLAH tan başkasına ihtiyacımız yok. ALLAH tan başkası onun yarattığıdır, ALLAH a ulaşmak için onun yarattığına ihtiyaç yoktur.
ALLA a ulaşmak ise çok kolay. Sadece ona ibadet, sadece ona dua, anma ve şükür. O kadar kolay ki. Rabbimiz o kadar merhametli ve bağışlayıcı ki.
ALLAH herşeyi (bütün yarattıklarını ilmi ile kuşatmıştır). Herşeyi görür, işitir ve bilir. Yarattıklarının bilmediğini de !
Onun izni olmadan bir yaprak dahi kıpırdamaz.
Sadece ona muhtacız. Ondan başkasına değil.
Ondan başkası onun yarattığıdır. Bunun içindir ki ALLAH tan başkasına boyun eymeyelim. Sadece ondan korkalım, sadece ondan yardım isteyelim, yarattığından değil.

ALLAH yerde, gökte ve onun ikisi arasında kalan insanları, cinleri, melekleri ve bizim bilmediğimiz herşeyi bilinmek için yaratmıştır. Evvelde sadece ALLAH vardır. Başka hiç birşey yoktu. ALLAH bilinmek için herşeyi yoktan yaratmışyır. Onun içindirki hayatımızın her anını bu bilinçle yaşayalım. Sadece ibadet ederken değil her davranış ve düşüncede ALLAH ın var olduğu, tek İlah olduğu ve onun haricindeki herşeyin de onun ol demesiyle yoktan varolduğunu bilelim. Ona göre yaşayalım.
VE YARATILIŞ AMACIMIZA EN UYGUN ŞEKİLDE YAŞAMAYA ÇALIŞALIM...
RABBİMİZE EN GÜZEL KULLUĞU ETMEK İÇİN ÇALIŞALIM, UĞRAŞALIM...
NİSA 36 :
Ve Allah Teâlâ'ya ibadet ediniz ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayınız.
Ve anaya, babaya iyilik ediniz.
Ve akrabalara ve ye-timlere ve yoksullara ve yakın komşuya ve uzak komşuya
ve yanınızdaki arkadaşa ve yolcu olana
ve sağ ellerinizin sâhip olduğuna -da iyilik ediniz-
şüphe yok ki,
Allah Teâlâ kendini beğenen, böbürlenip duranları sevmez.
HAC 11
İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder.
Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur.
Şâyet başına bir kötülük gelirse gerisin geri (küfre) dönüverir.
O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. MÜ'MİN 60
Rabbiniz şöyle dedi: “Bana dua edin, duânıza cevap vereyim.
Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir.”
ALLAH ın azabı çok çetindir. Ve ALLAH kıyametten önce dinini mutlaka kemale erdirecektir. O zalimlere süre vermektedir.
Biz bekliyoruz. Kafirlerde beklesin, zalimlerde.
AL-i İMRAN 175
O şeytan sizi ancak kendi dostlarından korku tuyor. Onlardan korkmayın, eğer mü'min iseniz, benden korkun.
ENFAL 12
Hani Rabbin meleklere, “Ben sizinle beraberim. İman edenlere sebat verin. Ben kafirlerin kalplerine korku salacağım. Şimdi vurun boyunlarının üstüne. Vurun, onların bütün parmaklarına” diye vahyediyordu.
ENFAL 60
Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korku tursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez.
TEVBE 13
Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üstelik size tecavüzü ilk defa kendileri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korku yor musunuz? Oysa Allah, -eğer siz gerçek mü'minler iseniz- kendisinden korkmanıza daha lâyıktır.
ALLAH ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun.
Sevgili kardeşlerim,
Kur-an anlaşılmaz değildir. Bir takım kişilerin Kur-an anlaşılmaz sadece alimler anlar ve anlatır, sizler okumayın yanılırsınız sözlerine kanmayın. Kur-an ı meali ile okuyun. Kur-an apaçık ayetler olarak indirillmiştir. Evet ilimle uğraşan bir alimin okuyup anlatması da iyidir, hayırlıdır. Ama herkeste kendi okumalı ve okuğu üzerinde düşünüp aklını kullanmalı, başkalarınada anlatmalıdır. Peygamberimizin buyurduğu gibi "Sizin en hayırlınız Kur-an ı öğrenen (okuyan) ve öğretendir. Kur-an ın gönderiliş amacını iyi idrak edelim. Kur-an yol gösterici olarak indirilmiştir. Yani bu imtihan dünyasında nasıl yaşacağımızı anlatmaktadır. Arapça bilmeden anlamını anlamadan okumanın ne faydası olur. Evet arapça olarak okumakta ibadettir. Ama o ibadetinde kabulu ancak kuranın anlamını bilip ona uyduktan sonra olur. Rabbimiz bize nasıl yaşamamız gerektiğini Kur-an nda açıkça anlatmaktadır. Bizler Kur-an ı şiir gibi okuyup çoşalım diye göndermedi Yüce ALLAH. Emirlerini bildirmek için gönderdi.
Din akıl işidir. Aklınızı kullanın.
Mumin 67 :
O'dur sizi (önce) bir topraktan yaratan sonra bir nutfeden (bir damla sudan), sonra bir yapışkan maddeden; sonra da sizi bir bebek olarak çıkarıyor, sonra olgunluk çağma eresiniz diye büyütüyor, sonra da yaşlanasınız diye. içinizden kimi de daha Önce vefat ettirilir. Belirli bir süreye eresiniz ve gerek ki aklınızı kullarlasınız diye.
Yusuf 109 :
Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de ancak şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkeklerdi. Şimdi o yerde dolaşmıyorlar mı? Kendilerinden önce gelip geçenlerin akibetlerinin nasıl olduğuna bir baksalar ya! Elbette ahiret evi korunanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?
Yusuf 1 :
Elif. Lam, Ra. İşte bunlar, sana apaçık kitabın ayetleridir!
Hacc 16 :
Ve işte Biz onu (Kur'an'ı) böyle apaçık ayetler olarak indirdik. Çünkü Allah istediğine hidayet eder.
Suara 2 :
Bunlar sana o apaçık Kitab'ın ayetleridir!
Neml 1 :
Ta, Sin. Bunlar sana Kuran'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir,
Kasas 2 :
Bunlar, sana o apaçık kitabın ayetleridir!
Bakara 159 :
İndirdiğimiz apaçık ayetleri ve doğruyu, Biz onları insanlar için kitapta iyice açıkladıktan sonra, gizleyenlere Allah da bütün lanet edebilenler de lanet eder.
Bakara 213 :
İnsanlar tek bir ümmet idi. Ayrılmaları üzerine Allah, nimetinin müjdecileri ve azabın habercileri olarak peygamberleri gönderdi ve onlarla birlikte insanlar arasındaki anlaşmazlıklarda hakem olması için hak ile kitap indirdi. Bunda da yalnızca kendilerine kitap verilenler, kendilerine bunca apaçık ayetler geldikten sonra tutup aralarındaki ihtiras yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah kendi izniyle inananları anlaşmazlığa düştükleri hakka doğrudan ulaştırdı. Allah dilediğini doğru yola çıkarır.
Enam 57 :
De ki: "Ben Rabbimden apaçık bir delile dayanmaktayım, siz ise O'na yalan dediniz. Çabuk gelmesini istediğiniz azap benim elimde değil; hüküm ancak Allah'ındır. Gerçeği O anlatır. Hem O, gerçeği batıldan ayırt edenlerin en iyisidir.
Enam 157 :
Yahut: "Eğer bize kitap indirilmiş olsaydı, herhalde onlardan daha çok muvaffak olurduk." demeyesiniz diye. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Artık Allah'ın ayetlerini inkar edenden ve onlardan alıkoymaya kalkışandan daha zalim kim olabilir? Elbette Biz, o ayetlerimizi engellemeye yeltenenleri, bu suçları sebebiyle, en müthiş bir azapla cezalandıracağız. Yahut: "Eğer bize kitap indirilmiş olsaydı, herhalde onlardan daha çok muvaffak olurduk." demeyesiniz diye. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Artık Allah'ın ayetlerini inkar edenden ve onlardan alıkoymaya kalkışandan daha zalim kim olabilir? Elbette Biz, o ayetlerimizi engellemeye yeltenenleri, bu suçları sebebiyle, en müthiş bir azapla cezalandıracağız.
Araf 105 :
Allah'a karşı birinci görevim, gerçekten başka birşey söylememektir. Gerçekten ben size Rabbinizden apaçık bir delil ile geldim. Artık İsrail oğullarını benimle beraber gönder." dedi.
ALLAH a emanet olun.
Kardeşiniz

Comments

gülistan | 9 years 5 months ago
bu site çok güzel, burada bilmediğim her şeyi öğrenebiliyorum ayrıca çokta doğru bilgi veriyor.

deniz | 9 years 5 months ago
yaa bence ben bulamadımm istediğimi az daha genişletseler

bişe | 9 years 4 months ago
eygidi

ismail ışık | 8 years 4 months ago
selam aleyküm çok güzel allah için ne var ne yogsa allah'i miza çok şükür...
bu sayfayi yazan yazarimiza sesleniyorum.bir kac yerde harf eskikliğine rasladim mümkünse sizlerde bir daha gözden geçirin ve şimdiden sizlere teşekkür lerimi sonarim.Şu ahrflere ii bakin gözden geçirin.ALLA a ulaşmak ise çok kolay

okan aldemir | 8 years 2 months ago
allah bütün müslümanlardan razı olsun @@amin@@

ayşe | 7 years 10 months ago
allahtan başka kimseden yaadım istemeyin diyorsunuz cok güzel fakat onun bize göndermiş olduğu bir peygamber var yol göstericimiz muhammet mustafa muhammet mustafaya inanmayıpta allaha inanalar var ve onlar müslümandeyil diyoruz mesebi farklı neden geniş kapsamda yazmıyorsunuz bu dünyada bitek yol göstericimiz olan muhammetmustafadan bahsetmemeniz cok üzücü

SELAHATTİN YÖRENTİ | 6 years 2 months ago
ben size bu bilgileri bize aktaran her adımında emeği olan herkeze çok teşekkür ederim insanın şu yalancı dünyada ne kadar boş ve manasız işerle ömrümüzü tükettiğimizi ve bir çoğumuzunda hem dünyasını ve hemde ahiretinin kaybetmesinin ne kadar kolay olduğunu,aynı zamanda bu dünyayı ve ahireti kazanmanında kaybetmekten çok çok sonsuz defa daha çok kolay olduğunu bizlere anlattığınız için ALLAH sizlerden razı olsun ALLAH'a emanet olun Kalın Sağlıcakla


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: